Lucian Maran

home

Configurarea unui Web Farm in Windows Azure (partea III - Instalarea primei VM)

25 Nov 2012


Prima masina virtuala dintr-un Farm (VM1) are un rol mai special, in sensul ca ea stabileste EndPoint-urile principale sau sursa de date (Master) pentru sincronizarea cu celelalte masini.

Portal: https://manage.windowsazure.com/

Pas 1. Instalezi VM1:

Portal – VIRTUAL MACHINES – NEW

Pas 2. Configurezi EndPoint-urile

Dupa instalare, singurul port disponibil va fi cel de RDP (3389). Adauga inca doua redirectari, ca in figura:

Pas3. Personalizezi SO (optional)

Pas 4. Instalezi IIS

Pas 5. Configurezi agentul WebDeploy

msiexec /I webdeploy_amd64_en-us.msi /passive ADDLOCAL=ALL LISTENURL=http://+:8080/

![](https://dl.dropboxusercontent.com/u/43065769/blog/images/2012/InstallWebDeploy.png)

sau:

netsh advfirewall firewall add rule name="My WebDeploy" dir=in action=allow protocol=TCP localport=8080

In partea a IV-a urmeaza sa prezint diferentele care apar la configurarea unei masini virtuale secundare.

comments powered by Disqus