Lucian Maran

home

SQL 2008: procedura FilterTableByString (Google Style)

30 Jan 2011

Procedura cauta intr-o coloana a unei tabele dupa mai multe cuvinte introduse in formatul "Google Style". Pt. a mari flexibilitatea, numele tabelei si numele campului in care se face cautarea le-am declarat variabile.

Exemplu:

Codul:

CREATE PROCEDURE [dbo].[_FilterTableByString]
@CuvinteCautare varchar(100), @Coloana varchar(100), @Tabela varchar(100)
AS
BEGIN
  --SELECT * FROM _GetTableFromString(@CuvinteCautare,' ') --pt. depanare
  DECLARE @contor int, @contorTotal int, @sql nvarchar(max),@cuvant nvarchar(max)

  SET @sql = N'SELECT * FROM ' + @Tabela
  SELECT @contorTotal = count(*) from _GetTableFromString(@CuvinteCautare,' ')
    BEGIN

      SET @contor=1
      WHILE (@contor<=@contorTotal)
      BEGIN
          SET @cuvant = (SELECT [param] FROM _GetTableFromString(@CuvinteCautare,' ') WHERE id=@contor)
          IF @contor = 1
            SET @sql = @sql + ' WHERE '
          ELSE
            SET @sql = @sql + ' AND '

          SET @sql = @sql + @Coloana + N' LIKE ''%' + @cuvant + '%'''
          SET @contor = @contor+1
      END
    END
    --PRINT @sql --pt. depanare
  EXEC sp_executesql @sql
END

In codul de mai sus am folosit functia _GetTableFromString, implementata aici.

comments powered by Disqus