Lucian Maran

home

SQL 2008: functia GetTableFromString (Google Style)

29 Jan 2011

Functia de mai jos returneaza un tabel in care, pe o coloana sunt depozitate toate cuvintele incluse intr-un string acceptat ca parametru. Cealalta coloana este de tip Integer- auto si poate fi utila atunci cand este decesara apelearea cuvintelor prin indexul lor (ex. apelare in bucla)

Functia de mai jos returneaza un tabel in care, pe o coloana sunt depozitate toate cuvintele incluse intr-un string acceptat ca parametru. Cealalta coloana este de tip Integer- auto si poate fi utila atunci cand este decesara apelearea cuvintelor prin indexul lor (ex. apelare in bucla)

Exemplu de apel cu spatiu pe post de ch. de delimitare:

Codul:

CREATE FUNCTION [dbo].[_GetTableFromString]
(@InputString NVARCHAR(max), @SplitChar CHAR(1))
RETURNS @ValuesList TABLE
  (
    id INT IDENTITY(1,1),
    param NVARCHAR(255)
  )
AS

BEGIN
  DECLARE @ListValue NVARCHAR(max)
  SET @InputString = ltrim(rtrim(@InputString))+ @SplitChar
  WHILE len(@InputString)>0 and CHARINDEX(@SplitChar, @InputString)>0
  --inseamna ca am cel putin un cuvant si acesta este urmat de un spatiu
  BEGIN
    --extrag primul cuvant
    SELECT @ListValue = SUBSTRING(@InputString , 1, CHARINDEX(@SplitChar, @InputString)-1)
    --adauga cuvantul in tabela
    INSERT INTO @ValuesList SELECT @ListValue
    --reinitializez sirul eliminand primul cavant
    SELECT @InputString = ltrim(SUBSTRING(@InputString, len(@listValue)+1, len(@InputString)-len(@listValue)+1))
  END
RETURN
END

Aici este un exemplu in care folosesc aceasta functie.

comments powered by Disqus